خدمات سفر کیش

خدمات سفر کیش

قیمت بلیط هواپیما کیش-تهران بلیط هواپیما کیش همه روزه توسط شرکتهای خدمات مسافرت هوایی به مقاصد مختلف از جمله تهران-کیش و کیش-تهران صادر میگردد.از ساعت ۶ بامداد تا ۱۲ شب پروازهای متعددی توسط شرکتهای هواپیمائی کیش ایر-ماهان ایر-ایران ایر-زاگرس-آتا-ایران ایر تور-آسمان از مبدا کیش به مقصد تهران مشغول به حمل و نقل مسافرین تورهای کیش میباشند.بلیط هواپیما کیشبه دو طریق :بلیط چارتر کیش و بلیط سیستمی یا پرواز روتین کیش ارائه میگردد.پروازهای روتین با قیمت ۱۷۰۹۰۰۰ ریال قابل ارائه میباشد و پروازهای چارتری دارای تخفیفات عمده ای از قیمت مذکور در ایام غیر پیک میباشد.لیست پروازهای چارتری و سیستمی کیش که همه روزه توسط ایرلاینها ارائه میشود برح ذیل میباشد جهت تهیه بلیط هواپیما کیش تهران با شماره های ۸۷۱۷۰ و ۸۸۵۰۵۴۵۴ تماس حاصل فرمائید:

شماره پرواز

ساعت پرواز

شرکت هواپیمائی

نوع پرواز

قیمت سیستم

قیمت چارتر

 ۷۴۵۴  ۶:۲۰  کیش ایر  سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰

تماس با شماره ۸۷۱۷۰

 ۷۰۲۴  ۱۰:۰۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۸۹۱  ۱۱:۰۰  آسمان   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۷۰۲۴  ۱۲:۰۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۸۹۱  ۱۲:۳۰  آسمان   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۸۹۱  ۱۳:۰۰  آتا   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۲۸۱۹  ۱۳:۰۰  معراج   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۴۰۵۰  ۱۴:۱۵  زاگرس   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۷۰۵۴  ۱۴:۳۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۴۰۰۴  ۱۵:۱۵  زاگرس   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۷۰۵۲  ۱۵:۳۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۶۲۶۲  ۱۵:۴۵  تابان   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۷۰۵۲  ۱۶:۰۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
۴۰۰۴  ۱۶:۳۰  زاگرس   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۷۰۵۲  ۱۶:۳۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۸۹۱  ۱۶:۳۵  آسمان   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۷۴۲۴  ۱۶:۴۵  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۱۰۴۲  ۱۷:۰۰  ماهان   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۷۴۵۲  ۱۷:۱۵  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۷۰۲۰  ۱۷:۳۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۷۴۲۴  ۱۷:۴۵  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۷۴۲۴  ۱۸:۱۵  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۳۵۱  ۱۸:۱۵  ایرا ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۱۰۴۲  ۱۹:۳۰  ماهان   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۷۰۵۲  ۱۹:۳۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۴۰۷۰  ۲۰:۰۰  زاگرس   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۷۰۲۴  ۲۱:۰۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۷۴۵۲  ۲۱:۰۰  کیش ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۶۲۶۲  ۲۱:۱۵  تابان   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۵۲۲۲  ۲۱:۳۰  آتا   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۳۵۱  ۲۱:۳۵  ایران ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۳۵۱  ۲۱:۴۵  ایران ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰
 ۳۵۱  ۲۱:۵۵  ایران ایر   سیستمی/چارتر ۲۳۷۰۰۰۰ تماس با شماره ۸۷۱۷۰

جهت مشاوره تور کیش و رزرو بلیط هواپیما کیش همین الان با شماره ۰۲۱۸۸۵۰۵۴۵۴و۰۲۱۸۷۱۷۰تماس حاصل فرمایید

   مشاهده قیمت تور کیش وسفارش آنلاین تور کیش           مشاهده قیمت بلیط کیش به تهران وسایر شهرها