خدمات سفر کیش

خدمات سفر کیش

رستوران های جزیره کیش انواع غذا‌های ایرانی، اروپایی ،شرقی و دریایی را با کیفیت مناسب ارائه می دهند. پذیرایی با آبزیان به دلیل تنوع صید در آب های اطراف جزیره کیش در بیشتر رستوران ها خود نمایی می کند. البته متوسط بهای غذا در بسیاری از رستورانهای کیش به نسبت انواع آن در سایر شهرها به نسبت بالا است.

در جزیره کیش رستوران ها در دو نوع متفاوت وجود دارد یکی رستوران های همراه با موزیک زنده و دیگری رستورانهای بدون موزیک. قیمت غذا در رستورانهای با موزیک زنده با توجه به کیفیت گروه موسیقی و اجرای آن متفاوت بوده و حداقل چهار برابر رستورانهایی است که فقط سرو غذا دارند.

رستوران های جزیره کیش در مقایسه با سایرشهرها ، مدت زمان بیشتری در طول شبانه روز سرگرم پذیرایی هستند و تا پاسی از شب به اجرای برنامه‌های متنوع از جمله موسیقی زنده  می‌پردازند.